Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia Bum-Bam-Litu

Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia Bum-Bam-Litu

Nauki społeczne i humanistyczne

Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Liczba stron: 226
Rozmiar 1,6 MB
Data premiery: 2017-08-09
Tytuł: Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia Bum-Bam-Litu
Autor: Bortnowska Katarzyna
Wydawnictwo: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 226
Data premiery: 2017-08-09
Rok wydania: 2009
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 22845641

Xx wieku w polsce, rosji, ukrainie i na białorusi, tłumaczy specyfikę rozwoju literatury białoruskiej w czasach "gorbaczowskiej perestrojki", krótkiego okresu odrodzenia narodowego, któremu na zmianę przyszła "łukaszenkowska sowietyzacja". dla białorutenistyki polskiej, Białoruski postmodernizm. Liryka pokolenia Bum-Bam-Litu Pobierz a nawet dla całego literaturoznawstwa białoruskiego, jest to praca szczególna, wręcz unikalna: po raz pierwszy przedmiotem wnikliwej analizy stała się poezja generacji młodych poetów białoruskich urodzonych w latach 70. .. Autorka przedstawia przedmiot badania na tle historycznym, społecznym oraz kulturowym, porównuje sytuację literacką w latach 90. Jednak jeszcze dzisiaj jej przedstawiciele - źmicier wiszniou, juraś barysiewicz, alhierd bacharewicz, illa sin, serż minskiewicz, wiktar żybul, dżeci, wolha hapiejewa - odgrywają zauważalną rolę w życiu literackim białorusi. Xx wieku, po czym opublikowała szereg manifestów, wydała kilka almanachów oraz tomików personalnych, po czym rozpadła się (według innej wersji zamieniła się w koło literackie ‘szmerzwerkť,). Xx wieku, nie zaś spuścizna klasyków literatury białoruskiej, czy też osiągnięcia uznanych autorów współczesnych.

Ta głośna, odważna, prowokacyjna grupa literacka powstała w mińsku w drugiej połowie lat 90.

Komentarze

Zostaw komentarz