Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Nauki społeczne i humanistyczne

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Liczba stron: 1488
Rozmiar 4 MB
Data premiery: 2017-05-16
Tytuł: Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz
Autor: Bończak-Kucharczyk Ewa
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 1488
Data premiery: 2017-05-16
Rok wydania: 2017
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 21477416

Z 2016 r. 1271), tzw. Przeanalizowano również niektóre zagadnienia związane z własnością lokali uregulowane w ustawie o własności lokali oraz kwestie dotyczące przekształcenia Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz Pobierz prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.w czwartym wydaniu publikacji szerzej odniesiono się do problematyki tzw. Małej ustawy warszawskiej. Poz. Gruntów warszawskich w związku ze zmianami wynikającymi m.in. Z ustawy z 25.06.2015 r.

Przedstawiono procedury związane z ich obrotem i gospodarowaniem. Kompleksowo omówiono kwestie związane z wywłaszczaniem, ograniczaniem praw do nieruchomości, wyceną, scaleniem i podziałem nieruchomości, co powoduje, że dotyczące ich konkluzje będą pomocne w rozwiązywaniu wielu praktycznych problemów. Nie byłby do końca jasny.książka przeznaczona jest dla prawników, sędziów, notariuszy, Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz Pobierz adwokatów, radców prawnych, prokuratorów, pracowników administracji rządowej i samorządowej oraz dla przedstawicieli zawodów związanych z nieruchomościami (rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, geodetów). W komentarzu zaprezentowano zagadnienia dotyczące gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład publicznych zasobów nieruchomości. Ze względu na obszerność zmian przepisów dokonanych ustawami z 15.12.2016 r., dotyczących gospodarowania nieruchomościami skarbu państwa oraz gospodarowania nieruchomościami przez jednostki organizacyjne skarbu państwa (a także przez jednostki samorządu terytorialnego) szeroko omówiono ich znaczenie i skutki, starając się jednocześnie wskazywać niejasności i mankamenty nowych przepisów. O zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy kodeks rodzinny i opiekuńczy (dz.u.. Przedstawiono także znaczenie uregulowań, wchodzących w życie 1.01.2018 r., bez których omówienia sens zmian obowiązujących od 1.01.2017 r.

.

Komentarze

Zostaw komentarz