Logistyka usług

Logistyka usług

Biznes, ekonomia

Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Liczba stron: 156
Rozmiar 6,9 MB
Data premiery: 2017-02-20
Tytuł: Logistyka usług
Autor: Gołembska Elżbieta, Bentyn Zbigniew, Gołembski Marcin
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 156
Data premiery: 2017-02-20
Rok wydania: 2017
Format: MOBI
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 21093906

(…) dzięki swoim walorom poznawczym, nawiązującym szeroko do najnowszych światowych trendów i standardów w dziedzinie globalizacji i internacjonalizacji usług związanych ściśle z rozwojem i globalizacją procesów logistycznych oraz wzrastającą rolą biznesu międzynarodowego zyska duży rezonans w nauce oraz przyczyni się do wzbogacenia i urealnienia internacjonalizacji procesu kształcenia akademickiego w polskich uczelniach. Pojawił się w gospodarce światowej równolegle z Logistyka usług Pobierz kreowaniem nowoczesnej logistyki w przedsiębiorstwach jako ogniwach międzynarodowego łańcucha dostaw. Książka przeznaczona jest zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów oraz studentów, jak i dla menedżerów w praktyce gospodarczej. Piotra blaika . Publikacja jest nowatorskim podejściem do międzynarodowej wymiany usług i przepływów gospodarczych.. Szczególną wagę przypisano hybrydyzacji usług masowych specjalistycznych oraz centrów usług wspólnych, a także nowoczesnej infrastrukturze, niezbędnej do logistycznej obsługi usług. Dra hab.

Publikacja może również zainteresować praktyków - menedżerów odpowiedzialnych za doskonalenie i sprawną realizację procesów logistycznych w sferze transportu, magazynowania, Logistyka usług Pobierz funkcjonowania sieci gospodarczych, obsługi klienta, produkcji, handlu zagranicznego. Z recenzji prof. Książka może stanowić znaczącą pozycję w literaturze, wnosząc nowe elementy poznawcze i metodyczne zarówno do teorii, jak i do praktycznych wdrożeniowych aspektów logistyki. Zw. fenomen gwałtownego rozwoju usług w xxi w. Podstawową grupę odbiorców powinni stanowić studenci kierunków ekonomicznych, zwłaszcza logistyki, a także zarządzania i ekonomii. W książce przedstawiono, na podstawie najnowszych wyników badań empirycznych oraz w kontekście literatury przedmiotu, takie metody i techniki zarządzania logistycznego usługami, które warunkują uzyskanie przewagi konkurencji na rynkach globalnych.

Komentarze

Zostaw komentarz