Leksykon analizy aktywności

Leksykon analizy aktywności

Nauki społeczne i humanistyczne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Liczba stron: 291
Rozmiar 1,7 MB
Data premiery: 2016-10-19
Tytuł: Leksykon analizy aktywności
Tytuł oryginalny: Vocabulaire d’analyse des activités. Penser les conceptualisations ordinaires – Essai
Autor: Barbier Jean-Marie
Tłumacz: Marynowicz-Hetka Ewa
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
Język wydania: polski
Język oryginału: francuski
Liczba stron: 291
Data premiery: 2016-10-19
Rok wydania: 2016
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 20429843

Książka zainteresuje nie tylko badaczy zajmujących się pracą socjalną, nauczaniem, edukacją, doradztwem i doskonaleniem zawodowym, zarządzaniem, metodologią badań nad aktywnością i działaniem, lecz także refleksyjnych praktyków z tych obszarów, zwłaszcza przygotowujących plany, koncepcje, strategie rozwoju czy oceniania. . prezentowany leksykon zawiera pojęcia kluczowe dla refleksji nad aktywnością człowieka, w tym nad jego działaniem profesjonalnym.. Autor wychodzi od oczywistego, zwyczajowego znaczenia terminu, by w toku syntetycznie przedstawionej refleksji dojść często do znaczeń nowych, nieoczywistych. Leksykonowi towarzyszy – oprócz tekstów wstępnych autora (w tym listu do polskich czytelników) – cenne posłowie pióra tłumaczki, ewy marynowicz-hetki, prezentujące oryginalną koncepcję jeana-marie barbiera, zorientowaną na doskonalenie warsztatu badacza i kształtowanie myślenia o aktywności w polu praktyki. Leksykon jest z założenia propozycją dynamiczną, której dalszy rozwój podjęty zostałby przez środowisko naukowców oraz refleksyjnych praktyków – zamiar autora polega na dostarczeniu badaczom narzędzia teoretycznego odpornego na skostnienie.

Komentarze

Zostaw komentarz