Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 6

Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 6

Biznes, ekonomia

Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o.
Liczba stron: 75
Rozmiar 1,4 MB
Data premiery: 2016-05-02
Tytuł: Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 6
Autor: Stępień Kinga
Wydawnictwo: CeDeWu Sp. z o.o.
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 75
Data premiery: 2016-05-02
Rok wydania: 2004
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 19595528

Dlatego też może ona stanowić lekturę uzupełniającą dla studentów kierunków ekonomicznych, a dla bankowców stanowić cenny materiał analityczny. Jest to pole badawcze, które z pewnością zasługuje na zainteresowanie m.in. . Ranga tego zjawiska wynikała z wielkich wyzwań, stojących przed polskimi bankami w perspektywie otwierania się krajowego systemu bankowego na konkurencję zagraniczną, potrzeby skonsolidowania rozdrobnionego sektora oraz podejmowania przez poszczególne banki działań na rzecz zwiększenia konkurencyjności. Niniejsza praca skupia się na problematyce połączeń banków w kontekście efektywności. kwestia połączeń i fuzji przedsiębiorstw bankowych dążących do poprawy konkurencyjności należała do najważniejszych problemów bankowości polskiej w latach 1990. I Konsolidacja a efektywność banków w Polsce. Rozdział 6 Pobierz z pewnością nadal stanowić będzie integralny element przemian strukturalnych sektora bankowego w polsce.

Obecnie, w sytuacji, w której europejskie instytucje finansowej są największymi zagranicznymi inwestorami w bankach w polsce, transakcje fuzji i przejęć pomiędzy nimi będą niewątpliwie wywierały wpływ na kształt sektora bankowego w polsce. Omawiane w książce zagadnienia koncentrują się w obszarach bankowości, zarządzania, mikroekonomii i statystyki. Ze względu na wagę tematu, relatywnie niski stopień zbadania zagadnienia w odniesieniu do banków w polsce, jak również istniejącą niejednoznaczność efektów konsolidacji banków na świecie..

Komentarze

Zostaw komentarz