Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce

Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce

Nauki społeczne i humanistyczne

Wydawnictwo: Campidoglio
Liczba stron: 189
Rozmiar 3 MB
Data premiery: 2016-03-11
Tytuł: Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce
Autor: Bukowiecki Łukasz
Wydawnictwo: Campidoglio
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 189
Data premiery: 2016-03-11
Rok wydania: 2015
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 19266466

Książka opisuje historię tworzenia i funkcjonowania skansenów jako mediów kulturowych, które nie tylko dostarczają atrakcji i rozrywek, lecz także uczestniczą w procesach społecznego konstruowania dziedzictwa. W polsce skanseny radzą sobie coraz lepiej, mimo że ich historia jest pełna niefortunnych przekształceń i śmiałych planów, które nigdy nie doszły do skutku. To nie koniec. Słowo "skansen" – używane w polsce również w znaczeniu przenośnym, jako określenie wszystkiego, co przestarzałe – jest bodaj najpopularniejszym, a zarazem najsłabiej uświadomionym przez użytkowników polszczyzny zapożyczeniem z języka szwedzkiego. Na podkreślenie zasługuje rzadkie w polskiej humanistyce zainteresowanie dla kultury i historii krajów nordyckich."z recenzji profesor grażyny szelągowskiej . […] będzie oryginalnym głosem w debacie o funkcji znaków kultury ludowej w kulturze współczesnej i o roli muzeów w kształtowaniu pamięci zbiorowej."z recenzji profesora rocha sulimy"to pozycja ciekawa i wartościowa dla szerokiego kręgu odbiorców – historyków, kulturoznawców, etnologów, skandynawistów. Czy jednak trzymali się oni pierwowzoru? jak realizujemy tę ideę dzisiaj, gdy muzea na wolnym powietrzu to już nie tylko chatki, ale Czas przeszły zatrzymany. Kulturowa historia skansenów w Szwecji i w Polsce Pobierz całe ośrodki, takie jak rynek galicyjski? co za tym wszystkim stało i stoi? o tym wszystkim w fascynujący sposób opowiada łukasz bukowiecki, zupełnie odczarowując kojarzące się zazwyczaj z nudą słowo "skansen".

"rozprawa stanowi pierwszą na polskim gruncie próbę porównawczego ujęcia przemian instytucji skansenów w szwecji i w polsce w perspektywie historyczno-kulturowej (od końca xix do początków xxi wieku).. Takie rzeczy tylko w szwecji? otóż nie, idea "skansenu", bo o nim mowa, zainspirowała również polaków. pewnym człowiekiem owładnęła idea, by stworzyć miejski park-muzeum, w którym zamknie i utrwali całą szwedzkość. Udało mu się zebrać na to fundusze i zrealizować ten niezwykły pomysł. Skansen, pierwsze na świecie muzeum etnograficzne na wolnym powietrzu, działa w sztokholmie od końca xix wieku do dziś i jest jedną z najchętniej odwiedzanych instytucji kultury w szwecji.

Komentarze

Zostaw komentarz