Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji

Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji

Nauki społeczne i humanistyczne

Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Liczba stron: 231
Rozmiar 1 MB
Data premiery: 2014-07-05
Tytuł: Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji
Autor: Szpitalak Malwina
Wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 231
Data premiery: 2014-07-05
Rok wydania: 2012
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 15299864

Metoda ta polega na połączeniu dokonywanego przez uczestników aktu autoafirmacji z podaniem im pozytywnej informacji zwrotnej odnośnie funkcjonowania ich pamięci. Zaprezentowano również wyniki aż siedmiu badań o charakterze eksperymentalnym oraz ich metaanalizę. Książka dotyczy istotnej dla psychologii sądowej tematyki motywacyjnych uwarunkowań efektu dezinformacji i zeznań świadków. Z recenzji dr hab.  romualda polczyka  . Kolejne cztery eksperymenty wiążą się z prezentowaniem przez autorkę opracowanej przez nią procedury wzmocnionej autoafirmacji – jej wyznaczników oraz mechanizmów. Trzy pierwsze eksperymenty związane są z wpływem negatywnej, zagrażającej samoocenie, informacji na podatność na dezinformację. (…) zdecydowanym walorem książki jest zaprojektowana przez Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji Pobierz autorkę innowacyjna, i kilkukrotnie w ramach badań prezentowanych w niniejszej książce replikowana, metoda uodparniania na dezinformację, czyli procedura wzmocnionej autoafirmacji.

dr malwina szpitalak napisała bardzo ważną i wartościową książkę. Problematyka w niej podjęta jest nieoczywista, a uzyskane przez autorkę wyniki i zaproponowane przez nią interpretacje stanowią istotny wkład w rozwój wiedzy dotyczącej sytuacyjnych i indywidualnych uwarunkowań wielkości efektu dezinformacji. (…) książka ta bez wątpienia może stanowić wartościowe źródło informacji na temat efektu dezinformacji, jak również problematyki dysonansu poznawczego czy regulacyjnej roli ja w Motywacyjne mechanizmy efektu dezinformacji Pobierz kontekście zniekształceń pamięciowych. Następstwem takiej manipulacji jest uodpornienie badanych na dezinformację, co autorka określiła jako efekt wzmocnionej autoafirmacji (ewa). Jednym z jej podstawowych celów jest sprawdzenie, czy motywy ja wpływają na wielkość efektu dezinformacji. Ich wyniki okazały się niespójne, jednak w metaanalizie wskazujące na to, że wskutek zagrożenia ja osoby badane mogą być bardziej podatne na dezinformację. Stanowi również przykład przejrzystego interpretowania dużej liczby wyników empirycznych..

(…) w książce zaprezentowano rzetelny przegląd literatury przedmiotu związanej z efektem dezinformacji, konstruktem ja, regulacyjną rolą ja, samooceną, dysonansem poznawczym, czy też zniekształceniami pamięciowymi związanymi z mechanizmami autoregulacyjnymi.

Komentarze

Zostaw komentarz