Studia z realistycznej filozofii ekonomii

Studia z realistycznej filozofii ekonomii

Biznes, ekonomia

Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Liczba stron: 179
Rozmiar 4,8 MB
Data premiery: 2013-03-18
Tytuł: Studia z realistycznej filozofii ekonomii
Autor: Hardt Łukasz
Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H. Beck
Język wydania: polski
Liczba stron: 179
Data premiery: 2013-03-18
Rok wydania: 2013
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 12906253

Dr hab. Dr hab. Autor wykorzystuje w niej perspektywę realizmu naukowego, aby postawić tezę, że rolą ekonomii musi być przede wszystkim wyjaśnianie, a nie przewidywanie czy opisywanie. Praca oparta jest na najnowszych osiągnięciach filozofii nauk społecznych, zwłaszcza na studiach nad relacją modeli do teorii i empirii. . Jerzy wilkin wydział nauk ekonomicznych uniwersytetu warszawskiego książka jest kierowana do pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów zarówno kierunków ekonomicznych, jak i wszystkich tych, które zajmują się filozofią i metodologią nauki. Witold kwaśnicki instytut nauk ekonomicznych uniwersytetu wrocławskiego praca łukasza hardta pokazuje, jak bardzo inspirujące i pożyteczne może być wykorzystanie dorobku filozofii, a zwłaszcza Studia z realistycznej filozofii ekonomii Pobierz filozofii nauki, dla wzbogacania metodologii i teorii ekonomii.

Książkę łukasza hardta przeczytałem z ogromnym zainteresowaniem i przyjemnością; jest to pozycja unikatowa w polskiej literaturze ekonomicznej, w której bardzo rzadko poruszane są kwestie filozoficzne w kontekście analizy ekonomicznej, jeżeli już, to wspomina się o tym w kontekście zagadnień metodologicznych. Będzie też inspirującą lekturą dla tych, którzy interesują się debatą intelektualną między zwolennikami realizmu, a więc uznającymi istnienie realnej i niezależnej od obserwatora rzeczywistości, a tymi, którzy stają bardziej po stronie konstruktywizmu i założenia realizmu naukowego odrzucają. Autor wyraża przekonanie, że wzajemne przenikanie się filozofii i ekonomii jest korzystne dla obydwu tych nauk. Książka powinna spotkać się z zainteresowaniem wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych oraz naukowców (nie tylko ekonomistów) pracujących nad zagadnieniami filozofii i metodologii nauk. Całkowicie zgadzam się z autorem, że „sama metodologia nie wystarcza, aby zrozumieć naukę uprawianą przez smitha, marshalla, keynesa czy też samuelsona – konieczne jest wejście w głąb i dostrzeżenie Studia z realistycznej filozofii ekonomii Pobierz fundamentalnych charakterystyk tej rzeczywistości, którą przedmiotem swojej analizy czynią ekonomiści”. Jest to wyjątkowa, oryginalna publikacja, która daje ekonomii głębszy wymiar intelektualny i zachęca do stawiania ważnych pytań, o których większość ekonomistów zapomniała. Prof.

książka jest pracą z zakresu filozofii ekonomii i podejmuje zagadnienie relacji teorii ekonomii do rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Problem realistyczności założeń teorii ekonomii i dowodzi, że „lepsza” ekonomia nie musi opierać się na bardziej realistycznych założeniach. Inż. Prof. Publikacja podejmuje m.in..

Komentarze

Zostaw komentarz