Autobiograficzny trójkąt

Autobiograficzny trójkąt

Nauki społeczne i humanistyczne

Wydawnictwo: TAiWPN Universitas Kraków
Liczba stron: 348
Rozmiar 19,2 MB
Data premiery: 2013-03-06
Tytuł: Autobiograficzny trójkąt
Autor: Nycz Ryszard, Czermińska Małgorzata
Wydawnictwo: TAiWPN Universitas Kraków
Język wydania: polski
Liczba stron: 348
Data premiery: 2013-03-06
Rok wydania: 2004
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 12850464

Uogólnienia sformułowane w tej książce wywiedzione są z obserwacji różnorodnego materiału literackiego. Te prądy w sztuce dwudziestego wieku, które dążyły do ujmowania dzieła jako całości otwartej i odchodziły od zainteresowania artefaktem na rzecz kontaktu twórcy z odbiorcami, sprzyjały eksponowaniu «trzeciego wierzchołka» w autobiograficznym trójkącie, to jest postawy wyzwania rzuconego odbiorcy, postawy prowokacji.. Świadectwo i wyznanie bynajmniej wskutek tego nie zniknęły... Dalsza praca nad diarystyką, a zwłaszcza nad rolą, jaką odgrywa «dziennik» gombrowicza, pozwoliła dostrzec istnienie trzeciego bieguna, jakim jest postawa wyzwania, i sformułować hipotezę «autobiograficznego trójkąta». W rozmaitości przykładów chodziło o pokazanie jak najszerszej skali postaw autobiograficznych i uchwycenie dokonujących się przemian. koncepcja postawy autobiograficznej jako ponadgatunkowej kategorii wyróżniającej literaturę dokumentu osobistego, okazała się przydatna. Jednak rozróżnienie dwu przeciwstawnych postaw wyznania i świadectwa, dokonane w książce «autobiografia i Autobiograficzny trójkąt Pobierz powieść, czyli pisarz i jego postacie», już nie wystarcza.

.

Komentarze

Zostaw komentarz