A co to takiego?

A co to takiego?

Język i nauka języków obcych

Wydawnictwo: TAiWPN Universitas Kraków
Liczba stron: 254
Rozmiar 5,3 MB
Data premiery: 2012-11-20
Tytuł: A co to takiego?
Autor: Seretny Anna, Piątkowski Andrzej
Wydawnictwo: TAiWPN Universitas Kraków
Język wydania: polski
Liczba stron: 254
Data premiery: 2012-11-20
Rok wydania: 2008
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 12314621

Na końcu słownika zamieszczony został indeks alfabetyczny wszystkich jednostek leksykalnych definiowanych przez słownik, wraz z informacją, na której tablicy (lub tablicach) dana A co to takiego? Pobierz jednostka została zilustrowana. Główną postacią hasłową czasownika jest bezokolicznik. W sekcji gramatycznej (tablice 33-36) zamiast tablic wykorzystane zostały pojedyncze obrazki. Może on także być użyteczny w życiu codziennym i przydatny nie tylko dla uczących się języka, ale także dla zagranicznych turystów podróżujących po polsce, tym bardziej, że zamieszczony na końcu słownika indeks alfabetyczny zawiera także odpowiedniki polskich słów w językach: angielskim, francuskim i niemieckim. Uznano bowiem, że grupowanie i prezentacja materiału leksykalnego słownika w polach tematycznych będzie bardziej trafna niż prezentacja wyrazów w porządku alfabetycznym, ponieważ słowa będą występować w naturalnym dla nich kontekście, co znacznie ułatwi ich identyfikację oraz zapamiętanie. Zarębiny rzeczowniki stanowią około 50% tego zasobu, podczas gdy czasowniki i przymiotniki, to odpowiednio około 22% i 18%). Obrazkowy słownik języka polskiego prezentuje znaczenie około 2000 jednostek leksykalnych.

Obrazkowy słownik języka polskiego to doskonała pomoc wizualna do nauczania języka polskiego. Udział poszczególnych części mowy w materiale leksykalnym słownika można uzasadnić ich udziałem w zasobie słów, którymi posługuje się przeciętny użytkownik języka polskiego (wg badań m. Każde pole tematyczne to, w zależności od rozmiarów pola, jedna lub więcej tablic. Po formie hasłowej słownik podaje oznaczenie rodzaju rzeczownika, a następnie pełne formy dopełniacza i miejscownika liczby pojedynczej. a co to takiego? obrazkowy słownik języka polskiego adresowany jest zarówno do tych, którzy naukę rozpoczynają, jak i do tych, którzy chcieliby poszerzyć swoją znajomość polskiego słownictwa bądź utrwalić już poznane słowa. Każdy definiowany element planszy czy też pojedynczy obrazek opatrzony A co to takiego? Pobierz jest numerem. Materiał leksykalny słownika został przedstawiony w 32 polach tematycznych, których zakres dostosowano do potrzeb przyszłych użytkowników.

Przymiotnik podany został w mianowniku A co to takiego? Pobierz liczby pojedynczej rodzaju męskiego wraz z formą stopnia wyższego.. W indeksie natomiast znaleźć można ich dokonane odpowiedniki. Wszystkie artykuły hasłowe indeksu zawierają informację, do jakiej części mowy dany wyraz należy. Słownik ilustracjami definiuje znaczenie podstawowe czasowników niedokonanych. Dzięki zastosowaniu takiej techniki możliwe było uniknięcie wielu kłopotów związanych z definiowaniem pojęć podstawowych, które stanowią zasadniczy korpus słownika. Wszystkie artykuły hasłowe słownika, zdefiniowane są za pomocą kolorowych tablic i obrazków. .

Formą hasłową rzeczownika jest mianownik liczby pojedynczej. Najliczniej zilustrowane zostały rzeczowniki, ale reprezentowane są także czasowniki, przymiotniki oraz zaimki. W wypadku rzeczowników męskoosobowych słownik dodatkowo podaje mianownik liczby mnogiej. Pilotażowe badania błędów popełnianych przez obcokrajowców uczących się polskiego pokazały, że to właśnie te przypadki są dla nich najtrudniejsze. Numerowi temu odpowiada wyraz znajdujący się na sąsiedniej stronie.

Komentarze

Zostaw komentarz