Kinezjologia edukacyjna

Kinezjologia edukacyjna

Nauki społeczne i humanistyczne

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Liczba stron: 51
Rozmiar 6,4 MB
Data premiery: 2012-04-26
Tytuł: Kinezjologia edukacyjna
Autor: Dzionek Elżbieta, Gmosińska Małgorzata, Kościelniak Anna, Szwajkajzer Mirosława
Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Impuls
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 51
Data premiery: 2012-04-26
Rok wydania: 2010
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 11378822

Scenariusze mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi 6-7-letnimi.. Połączenie ćwiczeń z Kinezjologia edukacyjna Pobierz zakresu kinezjologii edukacyjnej i technik twórczego myślenia przynosi zaskakujące rezultaty w pracy z małymi dziećmi. Proste i możliwe do wykonania w każdych warunkach ćwiczenia, mogą być zastosowane jako: relaksujące, w przerwie między zajęciami, wyciszające po zajęciach, koncentrujące przed wysiłkiem, usprawniające przed czynnościami pisania, czytania, zapamiętywania. W scenariuszach znalazły także zastosowanie techniki twórczego myślenia według edwarda nęcki. . Propozycje w nich zawarte adresowane skierowane są do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. w książce zaprezentowano scenariusze wykorzystujące elementy gimnastyki mózgu (wg dennisonów) – bazowego programu w ramach kinezjologii edukacyjnej.

Zawierają one zestaw ćwiczeń nakierowanych na konkretny cel, taki jak: rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i koncentracji, wspomaganie uważnego słuchania i jasnego wypowiadania się, doskonalenie umiejętności czytania, pisania i rysowania, rozwijanie umiejętności matematycznych oraz kształtowanie postaw twórczych.

Komentarze

Zostaw komentarz